– Jeg mener diskusjoner om dette må tillates. Det kan argumenteres for at utvikling av atomvåpen er en måte å sikre Japan mot angrep, sier Shoichi Nakagawa, som sitter i en sentral stilling i regjeringspartiet Liberaldemokratene.

Japan er det eneste land i verden som er blitt rammet av atombomber. Som en følge av dette har landet etter annen verdenskrig ført en pasifistisk utenrikspolitisk linje.

Nord-Koreas antatte atomtest har imidlertid ført til en stemningsendring.

Vil hjelpe USA

Japanerne er innstilt på å vise militære muskler i sine nærområder og støtter helhjertet opp om FN-sanksjonene mot regimet i Pyongyang. Regjeringen i Tokyo har de senere år deltatt i fredsbevarende operasjoner i FN-regi og har også sendt mannskaper til Irak.

Nå varsler japanske myndigheter at de vil hjelpe USA med å hindre militære forsyninger til og fra Nord-Korea. Det mest sannsynlige er at slike inspeksjoner finner sted i havner eller på grenseoverganger, men FN-resolusjonen setter ikke forbud mot inspeksjon i åpen sjø.

– Det er bare naturlig å tilby vårt samarbeid, sa Japans utenriksminister Taro Aso noen timer etter at resolusjonen ble enstemmig vedtatt av FNs sikkerhetsråd lørdag kveld..

Aso antyder også at Japan kan delta aktivt i inspeksjoner av nordkoreanske skip og at hjelpen til USA trolig vil bestå av mer enn forsyningsstøtte. Et slikt samarbeid blir ansett som kontroversielt både i Japan og i utlandet.

Atomofre reagerer

Ofre for atombombene som falt over Hiroshima og Nagasaki i 1945, reagerer sterkt på at en sentral politiker åpner opp for en debatt om Japan bør gå inn for kjernefysisk opprustning.

– Som et offer for atombomben kan jeg ikke forstå ideen om å ha atomvåpen. Å tenke at fordi den andre parten gjorde det, så kan vi også, er helt absurd, sier Sunao Tsuboi (81), som har brannskader etter at bomben falt over hjembyen hans for 51 år siden.

Tidligere har politikere som har reist denne debatten, blitt møtt med kraftig kritikk. I 1999 måtte en parlamentariker gå av fordi han uttalte at nasjonalforsamlingen burde drøfte forbudet mot egne atomvåpen.

Men etter hvert som trusselen om et kjernefysisk angrep fra Nord-Korea har rykket nærmere, har både vanlige folk og politikere begynt å diskutere om atomforbudet bør oppheves – uten at de blir møtt med den samme avvisningen som tidligere.

– Må hindre angrep

– Vi må finne en måte som hindrer at Japan blir angrepet, sier Nakagawa, som leder et politisk forskningsråd i regjeringspartiet. Han understreker at han selv tror at Japan kommer til å beholde sin nåværende politikk, men han mener likevel at debatten er nødvendig.

– Det argumenteres for at atomvåpen er en mulighet. Jeg ønsker å klargjøre at jeg ikke er den som sier det, og Japan vil holde seg til sine prinsipper mot atomvåpen. Men vi trenger aktive diskusjoner, sa han under et debattprogram på japansk fjernsyn søndag.

Samme dag gjentok imidlertid Japans statsminister Shinzo Abe at det er utelukket for Japan å utvikle egne atomvåpen.