Utfordringene er i ferd med å bli for store for helsevesenet i Japan.

Ifølge japansk politi er drøyt 2.400 mennesker bekreftet omkommet, drøyt 3.100 meldt savnet og nærmere 2.000 skadd.

Japan regnes som det land i verden som er best forberedt på slike katastrofer, og kontrasten til fattige Haiti, der nærmere 200.000 mennesker omkom i et jordskjelv i 2010, er slående.

— Jeg tror ikke noe annet land enn Japan ville ha kunnet håndtere et slikt jordskjelv, etterfulgt av en tsunami, etterfulgt av det som nå skjer i atomanleggene, sier FNs nødhjelpskoordinator Valerie Amos.

I motsetning til Haiti er Japan også et land med fungerende institusjoner der myndighetene i mye større grad evner å styre hjelpearbeidet, påpeker hun.

— I Haiti hadde vi hundrevis av hjelpeorganisasjoner. FNs nødhjelpskoordinator har ansvaret med å koordinere innsatsen, men vi kan ikke pålegge folk å samarbeide, sier Amos.

Hjelp utenfra

102 land, blant dem Norge, har de siste dagene tilbudt nødhjelp til Japan. Myndighetene i Tokyo har foreløpig bare takket ja til rundt 15, først og fremst naboland.

— Japan har god beredskap, de har sterk kapasitet, og de må selv få bestemme rekkefølgen, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Norge er en viktig bidragsyter til FN, som ikke har planer om å innlede noen stor hjelpeoperasjon i Japan.

— Men vi har gjort det klart overfor Japans regjering at vi vil bidra med mer støtte når de blir klarere på hva de behøver, sier Amos.

- Svært farlig

Japan trakk stor lærdom av jordskjelvet, som kostet nærmere 6.500 mennesker livet og gjorde over 200.000 hjemløse i havnebyen Kobe i 1995.

Dette skjelvet rammet et område med store og velutrustede sykehus og mye helsepersonell, men ekspertene frykter nå at helsevesenet i landet skal bli helt sprengt.

— Dette er en svært farlig situasjon. Man kan ikke sammenligne det som skjedde fredag, med Kobe-skjelvet. Også i 1995 var det vanskelig å finne nok leger og helsepersonell i dagene etter skjelvet, selv om dette var i en urbanisert del av Japan med mange leger, sier professor Mitsutoshi Sato ved universitetet i Osaka.

Legemangel

— Mediene har de siste årene fortalt om mangel på japanske leger og behov for sykepleiere fra utlandet, særlig på landsbygda. Behovet for helsetjenester er enda større nå enn etter skjelvet i 1995, sier han til Japan Times.

Lokale talsmenn i det hardt rammede Miyagi-området har tidligere anslått at minst 10.000 mennesker kan være omkommet bare der, men ødeleggelsene er enorme, bruer og veier er rast ut og redningsarbeidet er svært tidkrevende.

Atomfrykt

Selv om de humanitære behovene er store i de hardest rammed områdene, der 550.000 mennesker nå lever i provisoriske mottak og det meldes om mangel både drikkevann, mat og medisiner, var det tirsdag knyttet vel så stor bekymring til faren for store radioaktive utslipp.

Japan har bedt USA og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) om hjelp til å få kjølt ned de jordskjelvrammede atomreaktorene, og landet kjemper en intens kamp for å hindre fullstendig nedsmelting av flere reaktorkjerner.

Russland har samtidig lovet å forsyne Japan med store mengder strøm og gass de kommende månedene for å avhjelpe den akutte kraftkrisen som har oppstått.