Ordet "karoshi" betyr død på grunn av overarbeid på japansk. Siden midten av 1980-tallet har et økende antall japanere rett og slett omkommet som en direkte følge av en umenneskelig innsats på jobben.

80-100-timers uke

Å arbeide 80-100 timer overtid i uken er ikke uvanlig i Japan, og slikt arbeid har ledet mange til å kollaps.

Hvert år saksøker et stort antall familier japanske firmaer etter at en sønn, datter eller ektefelle er omkommet på grunn av hardt arbeid. Bare 40 karoshi-ofre har imidlertid fått erstatning siden 1995.

Legger vekt på siste uken

Årsaken er at den rettslige definisjonen av overarbeid som dødsårsak har vært svært snever. Domstolene har bare lagt til grunn hvor mye avdøde arbeidet i den aller siste uken i sitt liv i vurderingen av erstatningsspørsmålet.

Det japanske arbeidsdepartementet vil at domstolene i stedet skal ta i betraktning hvor mye den omkomne arbeidet de siste seks månedene før døden inntraff.

Ubekvem arbeidstid og dårlig inneklima skal også tas med i rettslige vurderinger av overarbeid. Slik skal japanske bedrifter bli presset til å ta større hensyn i forhold til sine ansatte.

(NTB)