Flåten skal blant annet fange 100 vågehval, ifølge fiskerimyndighetene.

Dette er nesten dobbelt så mange hval som Japan fanget i fjor da 88 hval måtte bøte med livet for at forskere skulle få anledning til å studere hvalenes næringsinntak.

Den offisielle årsaken til årets fangst er blant annet studier av hvalens rolle i økosystemet.

Japan stanset kommersiell hvalfangst i 1988, som følge av forbudet fra den internasjonale hvalfangstkommisjonen i 1982. Japan gjenopptok imidlertid fangst til forskningsformål i 1987, og benyttet seg dermed av et smutthull i kommisjonens forbud. Myndighetene sier at hvalene blir solgt til restauranter for å finansiere videre forskning.

Miljøorganisasjoner som Greenpeace har protestert kraftig mot fangsten som de mener i realiteten er kommersiell.

NTB