— Det er ingen endring i Japans ønske om å gjøre alt for å få Kyoto-avtalen ratifisert i 2002, sa miljøvernminister Yoriko Kawaguchi tirsdag.

Ekstremt viktig - Vi har gjentatte ganger sagt at det er ekstremt viktig at USA - som er ansvarlig for en firedel av verdens drivhusgasser - deltar i Kyoto-protokollen slik at strategiene for å hanskes med global oppvarming blir mest mulig effektiv, het det fra miljøvernministeren.

Hennes erklæring var svar på en tale Bush holdt mandag der han kalte Kyoto-avtalen urealistisk og lanserte et eget forskningsprogram. Bush sa USA vil satse på samarbeid med sine allierte, basert på vitenskapelige data.

Kawaguchi sa at hun setter pris på at USA vil diskutere drivhusgassene, men at planen virker vag.

— Det er ennå ikke klart hvordan Bush-administrasjonen tenker seg en reduksjon i drivhusgassene, sa hun.NTB