Aso erstatter Nobutaka Machimura, og han får i oppgave å bedre forholdet til Kina og Sør-Korea, som Japan har hatt et anstrengt forhold til.

Årsaken til den diplomatiske krisen med nabolandene er uenighet om hvordan Japan fremstiller sin krigshistorie.