Hans politiske erkefiende, president Viktor Jusjtsjenko, måtte torsdag godkjenne Janukovitsjs kandidatur. Janukovitsj har ifølge Jusjtsjenko godtatt en avtale som blant annet fastslår at spørsmålet om ukrainsk NATO-medlemskap skal avgjøres ved folkeavstemning.

– Jeg har bestemt meg for å utpeke Viktor Janukovitsj som kandidat til stillingen som statsminister. Jeg er klar over at dette vil skape mange problemer, men vi har nå en enestående sjanse til å forene folk på de to breddene av elva Dnjepr, sa Jusjtsjenko torsdag.

Kløft

Presidenten henviste med dette til den politiske kløften mellom det ukrainsktalende folkeflertallet vest i landet og det russisktalende mindretallet i øst. Nasjonalforsamlingens president Oleksander Morotz bekreftet at ukrainsk skal være landets eneste offisielle språk.

– Men alle forhold skal legges til rette for at folk skal kunne bruke sitt eget språk i hverdagslivet, framholdt Moroz.

Språkstriden har vært en svært splittende faktor i ukrainsk politikk

Nasjonalforsamlingen i Kiev skulle senere torsdag stemme over forslaget om å gjøre Viktor Janukovitsj til statsminister. Fire partier med som sammen har klart flertall i nasjonalforsamlingen, hadde på forhånd sagt seg villige til å godta hans kandidatur.

Koalisjon

Disse fire partiene – Janukovitsjs russiskvennlige Regionparti, Justsjenkos Vårt Ukraina, sosialistene og kommunistene – kunngjorde torsdag at de går inn i en koalisjon under ledelse av Janukovitsj. Disse partiene har til sammen 321 av de 450 plassene i nasjonalforsamlingen.

Avtalen mellom Janukovitsj og Jusjtsjenko, som enkelte kaller en hestehandel, har satt den karismatiske, tidligere statsministeren Julia Timosjenko på den politiske sidelinjen. Hun varslet at hun og hennes tilhengere ville boikotte voteringen i nasjonalforsamlingen torsdag.

EU håper at den nye regjeringen i Kiev vil fortsette reformprosessen i Ukraina, sa en talsmann for kommisjonen i Brussel torsdag. Kommisjonen og Ukraina samarbeider siden begynnelsen av 2005 om en handlingsplan for opptrapping av samarbeidet seg imellom.

BLIR STATSMINISTER: Viktor Janukovitsj
STRINGER/RUSSIA