I en uttalelse søndag er Petersen helt klar i fordømmelsen av at israelske styrker sist torsdag rykket inn på palestinsk område og rev flere hus. Han sier også at han er sterkt bekymret over de siste dagenes utvikling i forholdet mellom israelerne og palestinerne.

— Den kollektive avstraffelsen i Rafah der flere titall palestinere ble hjemløse, og mange hus jevnet med jorden, lar seg ikke forene med folkeretten, uttaler Petersen.

— Det viktige nå er ennå en gang å stanse voldshandlingene og å komme tilbake til en dialog, avslutter utenriksministeren.

Bor i telt

Rundt 600 familier i over 90 familier er blitt hjemløse og har bodd i telt siden bulldosere fra hæren la mellom 50 og 70 bygninger i grus.

Israels statsminister Ariel Sharon måtte også tåle kritikk fra sine egne søndag da utenriksminister Shimon Peres og andre regjeringsmedlemmer kritiserte hærens rasering.

— Ødeleggelsen av boliger påfører oss stygge skader i mediene, sa Peres.

— Når det er snakk om å ødelegge boliger må vi være svært, svært forsiktige, påpekte han.

Palestinernes informasjonsminister Yasser Abed Rabbo betegnet ødeleggelsene som en forbrytelse mot menneskeheten og sa at han håper USA ville innta en mer konstruktiv holdning til de israelske ødeleggelsene.

Utenriksminister Colin Powell sa før helgen at raseringen av boligene var et israelsk forsvarstiltak for å stanse våpensmugling.

Hevnaksjon

Israelske myndigheter har begrunnet ødeleggelsene med at fire israelske soldater var blitt skutt og drept i et grenseområdet mellom Gaza, Israel og Egypt, der bygningene sto.

Sharon rykket søndag ut og sa at hæren bare hadde ødelagt 20 forlatte hus, og ikke 50 slik FN har opplyst. Han sa også at aksjonen var nødvendig for å hindre smugling fra Egypt via underjordiske tunneler i området.

FNs generalsekretær Kofi Annan har fordømt rivningen av de palestinske husene og ødeleggelsen av den internasjonale flyplassen i Gaza og sagt at slik kollektiv avstraffelse er i strid med Genèvekonvensjonene.

Israelerne har ikke gitt noen begrunnelse for å ødelegge den sivile flyplassen, som ikke har noen militær betydning ettersom palestinerne ikke har noe flyvåpen.

Lederen for den israelske bevegelsen Fred nå, Moria Shlomot, sa at den israelske rivningen av boliger midt i vinterkulda var en grusom og inhuman handling som ikke har noe å gjøre med Israels sikkerhet.

— Regjeringen vår har mistet den moralske kompassretningen, og de ulovlige ordrene gjør oss alle medskyldige, særlig våre unge soldater, sa hun.

De israelske avisene har også vært kritiske, og kommentatoren Gideon Levy i avisen Haaretz beskrev den militære operasjonen i Rafah som en krigsforbrytelse.

Marine uten båt

Ødeleggelsene de siste dagene har også rammet den palestinske marinen, som mistet sitt nest siste fartøy lørdag morgen. Den gamle fiskebåten, som var en gave fra Hellas, ble skutt i senk med raketter fra et israelsk fartøy mens den lå fortøyd i Gaza.

Palestinerne hadde tidligere seks små patruljebåter som fikk patruljere langs land innenfor den israelske marineblokaden av Gaza. Fem av de seks båtene er blitt ødelagt av israelerne. Den siste er til overhaling på et verksted.

— Så snart den er ferdig, vil den også bli ødelagt, sier en palestinsk offiser som ikke sto fram med navn.

Ingen av de palestinske fartøyene var utstyrt med våpen, og de ble bare brukt til patruljevirksomhet utenfor kysten av Gaza.

(NTB)