• Bushs tale om rikets tilstand er ingen krigserklæring mot Irak, sier utenriksminister Jan Petersen (H).

— Bushs tale understreker alvoret i spørsmålet knyttet til Irak og masseødeleggelsesvåpen. Det viktige er at Bush signaliserer at utenriksminister Colin Powell skal legge frem bevis for Sikkerhetsrådet, sier utenriksminister Jan Petersen.

Petersen vil imidlertid ikke ha noen meninger om hva disse bevisene kan være før de blir lagt frem. - Budskapet i talen er at det legges et voldsomt press på Saddam Hussein, men det er viktig å understreke at Bush fortsatt følger FN-sporet, sier utenriksministeren.

— Klarte han å overbevise skeptiske amerikanere og europeere om at krig mot Irak kan bli nødvendig?

— Jeg vil ikke ha så mange meninger om det nå. Det viktige nå er at det blir lagt fram nye bevis til uka, sier Petersen.

— Tror du fortsatt at Bush kan leve med at Saddam Hussein sitter ved makten ved neste presidentvalg i USA?

— Ja, jeg tror ikke det er avgjørende. Det viktige er å få klarhet i spørsmålet om masseødeleggelsesvåpen sier Jan Petersen til NTB.