Eliasson har til nå vært president i FNs hovedforsamling. De siste månedene har han ledet forhandlingene om opprettelsen av et nytt råd for menneskerettigheter, som har erstattet FNs menneskerettskommisjon.

— Jan Eliasson er en person med et stort internasjonalt kontaktnett, og han kommer til å kunne gi Sverige en fremtredende rolle i den internasjonale politikken, sa Persson på en pressekonferanse mandag formiddag.

Laila Freivalds gikk av forrige uke etter å ha vært under hardt press. Hun ble anklaget for å ha løyet i forbindelse med stengingen av en høyreradikal nettside, men har hele tiden avvist at hun har gjort noe galt.

Arkiv: REUTERS/Chip East