Innsjøen ligger, eller lå, mellom isbreer i en nasjonalpark langt sør i Chile. I slutten av mai oppdaget oppsynsmenn at den var forsvunnet. Det eneste de fant var et 40 meter dypt krater der det noen uker før var en stor innsjø.

Klimaendringer kan være en av årsakene. Ekspertene tror sjøen kan ha forsvunnet fordi isbreene i området trekker seg tilbake. Isbarrierer som har holdt vannet på plass kan ha forsvunnet, eller vannet fra breen kan ha gravd seg nye elveløp under breer i området.

Noe skikkelig svar på hvor det er blitt av innsjøen vil vi ikke få før ekspertene kommer fram til det fjerntliggende området i chilensk Patagonia, 2.000 kilometer sør for hovedstaden Santiago.