Allerede i 2002 innførte Danmark en såkalt «Jobkort-ordning» for spesialister fra land utenfor EU/EØS-området. Systemet er slik at det settes opp en såkalt positivliste over særlig kvalifisert arbeidskraft det er mangel på i Danmark. Tilhører man en av kategoriene på denne listen, får man automatisk opphold straks man får seg jobb i Danmark.

På listen står ingeniører, kunnskapsarbeidere innen naturvitenskap og teknologi, leger, sykepleiere og IT-spesialister.

– Jobkort-ordningen har fungert fint, sier kontorsjef Oluf Engberg i Minesteriet for innvandring, flyktninger og integrasjon. – Dette er en prosedyreregel. De spesialistene som er omfattet har alltid kunne komme til Danmark, men før måtte vi først høre arbeidsmarkedets parter om det var behov, sier Engberg.

Går enda lenger

I neste måned tar danskene et skritt videre. Da legger regjeringen frem et lovforslag om utvidelse av jobkort-ordningen, slik at flere yrkesgrupper kommer med. Dessuten skal alle utlendinger som får tilbud om jobb i Danmark med årslønn på 450.000 kroner eller mer automatisk få opphold.

I tillegg foreslås det en «Grønt kort»-ordning for arbeidssøkere. De som får nok poeng etter et system som gir poeng for utdannelse, språkkunnskaper og tidligere yrkeserfaring, skal få rett til seks måneders opphold mens de søker jobb.

Sverige følger etter

For en uke siden la en parlamentarisk komité i Sverige frem et forslag om mer fleksible regler for å lette innvandringen for personer fra land utenfor EU/EØS.

Omtrent samtidig la EU-kommisjonen frem en melding med tittelen «Europas demografiske fremtid – fra utfordring til mulighet». Her definerer Kommisjonen fem hovedområder der medlemslandene bør gjennomføre nasjonale grep for å møte problemet med en aldrende befolkning og lave fødselsrater.

Ett av de fem hovedpunktene er en oppfordring til økt innvandring av ikke-vestlige arbeidstakere, og at disse må integreres bedre i arbeidsmarkedet.

Og det samme gjør Norge

Det er nøyaktig det samme som arbeids— og innvandringsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) tok til orde for i Dagsavisen i går. – Vi må legge en nasjonal strategi for en betydelig økt arbeidsinnvandring i fremtiden, sa Hanssen.

Hanssen vil at enkeltpersoner med høy kompetanse selv skal kunne søke seg til Norge, eksempelvis gjennom en ordning med «grønt kort» som i USA eller en poengordning som i Canada. I dag må bedrifter som etterspør folk med kompetanse selv skaffe kontakt og søke om å få dem inn i landet.

Hanssen håper at økt tilstrømning av høykompetente innvandrere kan bidra til et mer positivt syn på innvandrere i Norge. Nå skal han på studietur til Canada før han legger frem sine forslag som del av utlendingsloven, trolig i februar eller mars neste år.

ØNSKER ARBEIDSINNVANDRING: Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen vil legge en strategi for økt arbeidsinnvandring.FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, SCANPIX
LARSEN, HÅKON MOSVOLD