KLAUS JUSTSEN

USA og Storbritannia har lagt en klam hånd over flere milliarder dollar som Irak har hatt stående på konto i de to landene i flere år. Samtidig har man startet en verdensomspennende jakt på et enda større beløp som Saddam Hussein og hans håndlangere har stukket unna.

Det var president Bush som ga ordre om å beslaglegge 1,4 milliarder dollar som har vært frosset siden Irak okkuperte Kuwait i 1990. Ytterligere 600 millioner dollar ble beslaglagt i Storbritannia og ti andre land.

Ifølge USAs finansminister John Snow vil pengene bli brukt til gjenoppbygging av Irak, og andre land har blitt bedt om å gjøre det samme.

Det blir imidlertid tillagt enda større betydning at finansdepartementet har startet en verdensomspennende jakt på seks milliarder dollar som familien Hussein har samlet sammen fra bestikkelser og ulovlig salg av olje. Pengene er plassert rundt om i verden og blir åpenbart betraktet som en slags livsforsikring. Ifølge planen skal disse pengene brukes til humanitær bistand, og USA forventer ubetinget samarbeid. Om et land skulle nekte å yte ønsket hjelp, kan det ifølge en ny lov blir avskåret fra USAs finansielle system, noe som kan få katastrofale konsekvenser.

— Vi oppfordrer alle land til å slutte seg til oss og tre frem for å oppfylle sine forpliktelser til hjelp for det irakiske folk, sa Snow.

Mange land har frosset millionbeløp irakiske banker har stående rundt i verden, men ifølge høytstående kilder i finansdepartementet gjelder ikke dette Sveits og Frankrike. Med bitende sarkasme blir de manglende inngrepene forklart med en bemerkning om at det kanskje ikke var noe å fryse i de to landene.

For USA er det snakk om en hastesak, idet man vil forhindre at pengene blir brukt til finansiering av terroraksjoner. Hvis et eller flere land nekter å samarbeide, kan USA i første omgang nøye seg med å navngi det. Slikt har tidligere ført til en meget rask kursendring.