NTB

Jagland orienterte fredag morgen de parlamentariske lederne om utviklingen og håndteringen av "Tampa"-saken, og regjeringen høstet bred støtte for sin handlemåte.

— Vi vet ikke om Høykommissæren for flyktninger kan finne en løsning i dag, men jeg tror saken vil bli løst ganske snart. Vi møter en mye vennligere holdning på australsk side, og jeg tror de har innsett at dette ikke kan fortsette, sier utenriksministeren.

Han avviser fullstendig en løsning der Øst-Timor skal ta imot en del av de rundt 460 flyktningene.

— Dette er ett av verdens fattigste land, og det er meningsløst å skyve dette problemet over på dem. Jeg har fått klar beskjed fra FNs generalsekretær Kofi Annen om at dette ikke er aktuelt, sier Jagland.