De vel ti år gamle sanksjonene mot Irak blir kraftig kritisert av stadig flere land, fordi de rammer sivilbefolkningen mer enn Saddam Husseins regime.

Storbritannia foreslår nå i stedet en total omlegging av sanksjonene: Restriksjonene skal oppheves på alle sivile varer, men skjerpes på våpen og militært utstyr.

USA har signalisert støtte til forslaget, som skal drøftes i FNs sikkerhetsråd neste uke. Norge leder sanksjonskomiteen i FNs sikkerhetsråd.

Jagland har foreløpig ikke sett hele det britiske forslaget. Men i grove trekk er det i samsvar med forslag Norge tidligere har luftet i sanksjonskomiteen. I praksis betyr det at dagens system snus på hodet: I stedet for at all import må godkjennes, blir all import i prinsippet tillatt, med unntak av våpen og varer som kan brukes til militære formål. Disse varene vil stå på en egen kontrolliste.

Normal økonomisk aktivitet — Det betyr at det økonomiske livet i Irak kan fungere ganske fritt, samtidig som det blir lettere å kontrollere våpen og militært utstyr, siden det blir snakk om færre varer, sier Jagland til NTB.

— Omleggingen av sanksjonene vil bidra til å lette levekårene for sivilbefolkningen, dersom Saddam Hussein vil. Det er Irak selv som vil bestemme hvordan dette vil virke for sivilbefolkningen, sier Jagland.

De fem store Selv om Norge leder sanksjonskomiteen, blir omleggingen av sanksjonene i praksis avgjort av de fem faste stormaktene i Sikkerhetsrådet: USA, Storbritannia, Frankrike, Russland og Kina.

— Jeg står selvsagt i kontakt med utenriksministrene fra disse landene, og skal for eksempel møte Frankrikes utenriksminister i helgen, sier Jagland.

— Vår rolle som komitéleder er å formidle kontakt samt legge fram ideer. Dette som nå skjer, bygger på forslag vi har lagt på bordet. Men ingenting skjer i Sikkerhetsrådet uten at de fem faste medlemmene er enige, sier Jagland.

NTB