— Tildelingen av sommer-OL til Beijing innebærer at Kina vil gli bedre inn i verdenssamfunnet og det vil igjen bidra til en forbedring av menneskerettighetene i landet, sier Thorbjørn Jagland til NTB. Horn positiv - De som blir en del av verdenssamfunnet må tilpasse seg de lover og regler som gjelder der. Og uansett er det ingen vei å gå å isolere verdens største land, sier Jagland.Også kulturminister Ellen Horn har tro på at OL-tildelingen vil føre mye godt med seg, blant annet som følge av den oppmerksomheten som følger med arrangementet.- Det gjelder både demokrati, menneskerettigheter og miljøspørsmål, selv om det har vært mye fokus mot menneskerettigheter i det siste fordi verdenssamfunnet er svært opptatt av dette, sier Horn til NTB.