Utenriksministeren må legge seg på en linje som det er mulig å samle støtte for i Stortinget. Det er ikke en selvsagt ting at vi har en bred oppslutning om norsk utenrikspolitikk, sier leder av utenrikskomiteen og tidligere utenriksminister Thorbjørn Jagland.

Må stå friere

Jagland, som for tiden er på en komitéreise i USA, er forsiktig, men tydelig i kritikken. Han forteller i en samtale med Bergens Tidende at han som leder at utenrikskomiteen vil bidra til å skape samling om norsk utenrikspolitikk.

— Det er ikke bare opp til oss i Stortinget å gjøre dette. Utenriksministeren må være sensitiv og se at det er ulike meninger i befolkningen og i partiene, sier han.

Jagland vil ikke være konkret i sin kritikk, og han vil ikke gå inn og kritisere enkeltsaker der bare utenriksministeren har tilgang til all informasjon. Jagland mener også at det er for tidlig å si om Bondevik-regjeringen er mer USA-vennlig enn tidligere regjeringer. Likevel antyder han at Norge kan stå friere enn i dag overfor israelerne og palestinerne.

— Når det gjelder Midtøsten, amerikanerne meget interessert i at vi skal spille en rolle, og gjerne en annen rolle enn de selv har. Det er ikke sikkert at amerikanerne ønsker at vi skal uttrykke det samme som dem hele tiden. Jeg er nok mer kritisk overfor israelerne og palestinerne enn det Petersen er, sier Jagland.

Etter samtaler i Washington er Jagland glad for at det nå kommer positive signaler om at amerikanerne vil tenke nytt om sin Midtøsten-politikk.

Stor feil

— USA ga etter for israelerne og la for stor vekt på en fullstendig våpenhvile i syv dager før Mitchell-planen skulle settes ut i livet, og så fulgte ikke amerikanerne opp. Det var en stor feil fra USAs side at de ikke krevde at anbefalingene ble iverksatt med en gang. Det er nok av palestinere som ikke ønsker fred, og for dem ble det skapt et rom der de kunne sprenge bomber.

— Jeg er derfor glad for å høre her i Washington at USA tenker bredere omkring konflikten og blant annet ønsker å stimulere økonomien i de palestinske områdene, sier Jagland.

Han mener at det er USA som sitter med nøkkelen til fred i området, og Jagland håper inderlig at amerikanerne ikke har tenkt å bruke lang tid på å vurdere politikken sin. Men for at det skal være noe poeng i å fortsette samtaler mellom partene, må det være et reelt grunnlag for forhandlinger sier Jagland.

Israels statsminister Ariel Sharon var i går i Washington for å ha samtaler med president Bush.

Arafat et symbol

— Det er et ufravikelig krav at Yasser Arafat må gjøre alt som står i hans makt for å stoppe terroren, han har desentralisert makten for mye og må ta kontroll. Det er ikke lett nå når han sitter ydmyket i husarrest. Å presse palestinernes leder ut nå, som vi ser forsøk på, vil virke mot sin hensikt. Det vil bare føre til sterkere oppslutning om Arafat. Han er et viktig symbol for palestinerne og en valgt leder.

Tror ikke på Irak-angrep

Jagland er tenksom etter å ha hørt de krasse uttrykkene amerikanske politikere og embetsmenn bruker når de snakker om krigen mot terror. Det er blitt et dypere gap mellom Europa og USA. Jagland er motstander av å bruke ord som onde makter og uttrykk som en akse av onde stater om nasjoner som Irak, Irak og Nord-Korea.

— Det er ingen beviselig sammenheng mellom disse nasjonene og terrororganisasjonen al Qaida, hvert land må vurderes for seg. Vi har ikke fått nye meldinger som tyder på at Irak peker seg mer ut nå enn tidligere, sier Jagland som er meget skeptisk til en militær aksjon mot Irak. Men han tror ikke at våpeninspektører kommer inn i landet uten tvangsmidler. Og det internasjonale presset må holdes mot Saddam Hussein.

— Heldigvis ser vi ingen tegn til at det nå forberedes en snarlig militæraksjon mot Irak, men amerikanerne vil øke presset. Dersom jeg skal støtte en form for væpnet aksjon, så vil jeg vite hva det innebærer først, sier Jagland.

MARINA TOFTING Washington DC: