To F16-fly skal plasseres på hver av de to flystasjonene. Dette er et ledd i de beredskapstiltakene regjeringen fortløpende vurderer etter terrorangrepene mot USA 11. september.

— Det er viktig å understreke at dette ikke bygger på informasjon om særskilte trusler mot Norge, men det er bedre å være føre var enn ikke å være det, sier Bjørn Tore Godal til NTB.

De fire jagerflyene skal identifisere eventuell ukjent flytrafikk eller fly som ikke holder seg til fastlagt rute.Forsvaret har fra før en lignende beredskap ved Bodø Hovedflystasjon.

— Med disse fire jagerflyene får vi en bedre dekning av norsk område totalt sett, sier forsvarsminister Bjørn Tore Godal.