— Jeg forventer at UCK-ledelsen vil underskrive en avtale om demilitarisering om et par-tre dager. FN-resolusjonen gjør det helt klart at en demilitarisering av geriljaen skal skje, sier Jackson.

En britisk regjeringstalsmann sa i London at UCK har gått med på demilitarisering. Han sa at militære ledere er blitt enige om et utkast til en avtale i Tirana, men at man nå diskuterer detaljene ved demilitariseringen.

Det har vært uklart hvordan uttrykket demilitarisering skal tolkes. Tidligere har det vært snakk om regelrett avvæpning, men ordet demilitarisering gir mulighet for flere tolkninger. Det er dette uttrykket som brukes i FN-resolusjonen om fredsavtalen.

UCK-talsmannen Jakup Krasniqi sa på en pressekonferanse i går at UCK ønsker å danne en nasjonalgarde av den nåværende gerilja-styrken.

— De siste begivenheter har vist oss at det er behov for en sikkerhetsstyrke. UCK vil gradvis gå over til å bli en sikkerhetsstyrke som kan danne basis for en nasjonalgarde, sa Krasniqi.

NTB-AFP-DPA