Hva er egentlig sunt? EU har godkjent 222 helsepåstander som produsentene kan bruke i markedsføringen av mat og kosttilskudd, skriver Aftenposten.

Matemballasje og reklame skal ikke villede forbrukerne. Det er bakgrunnen for EUs gjennomgang av helsepåstander. I tillegg er det et mål å sikre rettferdig konkurranse for næringsmiddelindustrien innenfor EØS-området.

Rettsakten ble vedtatt i mai i år, men det ble satt en overgangstid på seks måneder som løp ut 14. desember. Da måtte all villedende matmerking være ut av hyllene, og nye helsepåstander kunne tas i bruk.

Blant de godkjente helsepåstandene som Mattilsynet trekker frem er disse:

  • «Vitamin A bidrar til opprettholdelse av normalt syn»
  • «Jern bidrar til normal transport av oksygen i kroppen»
  • «Kalsium bidrar til normal muskelfunksjon» Det er ikke nok å skrive på emballasjen at vitaminer, jern eller kalsium er sunt. En må også skrive hva det gjør for kroppen din, og hvor mye du må spise for å oppnå en helsemessig gevinst.

- Sterke ben

Tine er blant de norske produsentene som vil benytte seg av EUs godkjente helsepåstander i merkingen av matvarer.

- Mange av næringsstoffene vi finner i melk og meieriprodukter har viktige funksjoner i kroppen. I tråd med «Påstandsforordningen» kan vi eksempelvis fortelle at melk inneholder kalsium, som bidrar til å bygge og bevare sterke ben. Slike påstander kan hjelpe folk til å sette sammen et sunt og balansert kosthold, slik at de får i seg de næringsstoffene kroppen trenger. Like viktig er det at EU-rettsakten forbyr produsenter å bruke sunnhetspåstander som ikke er dokumenterbare, sier pressevakt i TINE SA, Øystein Syrstad.

«Kalsium er nødvendig for at barns bein skal vokse og utvikles normalt», er blant de godkjente helsepåstandene. Dette samme gjelder for «essensielle fettsyrer», proteiner og vitamin D.

Tyggegummi mot plakk

I oversikten over godkjente helsepåstander finner vi blant annet sukkerfri tyggegummi:

«Tyggegummi tilsatt 100 % av søtstoffet xylitol har vist å redusere plakk på tenner. Høyt innhold/nivå av plakk på tenner er en risikofaktor for utvikling av karies hos barn». Men den gunstige virkningen oppnås bare hvis en tygger sukkerfri tyggegummi minst tre ganger pr. dag etter et måltid.

Helsekost

Listen over helsepåstander er ikke ferdig. Norge og EU-landene meldte inn i alt 44 000 helsepåstander til vurdering, det ble komprimert til ca. 4700. Så langt har EUs vitenskapelige komité for mattrygghet vurdert nærmere 3000 av dem. Samtidig har produsenter av for eksempel melkesyrebakteriene probiotika fått muligheten til å sende inn ny dokumentasjon etter først å ha fått avslag på sine helsepåstander.

Listen omfatter heller ikke påstander om planter og helseeffekt, fordi EU-kommisjonen foreløpig ikke har tatt stilling til hvordan plantene skal vurderes. Derfor er rundt 2000 helsepåstander om planter foreløpig satt på vent.

En av helsepåstandene som neppe får en ankerunde i EU er denne, som ligger på Mattilsynets siste liste over avslag: «Kinder Chocolate, sjokoladen som hjelper deg å vokse».