Oslo

Forsvarsminister Krohn Devold sier til Bergens Tidende «at alle oppdrag i felten er farlige.» Hun svarte dette på spørsmål om hun var beredt til at norske soldater og offiserer kan komme hjem fra Afghanistan i likposer.

Regjeringen sa seg i går meget godt fornøyd med at bare SV bryter den utenrikspolitiske enighetslinjen. Selv om SV sier nei til norske styrker under kommando av USAs militære ledelse, var det likevel Frp som sørget for mest støy under gårsdagens debatt i Stortinget.

Frps pengekrangel

Årsaken var at Carl I. Hagen igjen og igjen ba om svar på hvordan krigsinnsatsen skal finansieres. Frp ønsker at oljeoverskuddet skal brukes, men da mener han at regjeringspartienes argumentasjon om handlingsregelen bryter sammen.

Utenriksminister Jan Petersen avviste en diskusjon om hvordan regningen skal betales fordi ingen vet hva en eventuell norsk innsats i Afghanistan vil koste.

Får låne raketter av alliert

Hvis USA benytter seg hele pakken som Norge har tilbudt til innsats i Afghanistan, vil det koste rundt 600 millioner kroner i halvåret. Bare for to dager siden var kostnaden beregnet til en milliard kroner i halvåret. Kristin Krohn Devold forklarer reduksjonen med at et alliert land har tilbudt seg å låne ut raketter til de seks jagerflyene som er tilbudt USA.

De norske F16-flyene er ganske enkelt ikke utrustet slik at de egner seg til krigføring. Forsvaret har ganske enkelt ikke hatt råd til å utstyre flyene med såkalte luft-til-bakke raketter som er helt avgjørende hvis flyene involveres i kampsituasjoner.

Elektronisk krigføring

Et annet aspekt er at få tror at USA har behov for flere F16-fly. Da er det betydelig mer aktuelt med transportkapasitet – både i luften og på bakken. Krohn Devold antydet i Stortinget i går at det kan bli aktuelt å sende «et ikke ubetydelig antall beltevogner». I tillegg kommer transportfly. Norge har også tilbudt et hundretall spesialister på vinterkrig, foruten et fly til elektronisk krigføring. Krohn Devold sier at et slikt fly brukes til å forstyrre eller «jamme» radiotrafikk på bakken. Hensikten er åpenbart å ødelegge Talibans og Osama Bin Ladens muligheter for å kommunisere med omverdenen og lojale styrker.

SV-ja til militær fredsaksjon

SV sier altså nei til sende inn norske styrker under USA-kommando, men samtidig sier partiet ja til at Norge deltar militært både i en sikkerhets-og fredsstyrke under FN-kommando.

Sikkerhetsstyrken skal eventuelt sørge for stabilitet i Afghanistan, mens en fredsstyrke skal bidra i en humanitær hjelpeoperasjon. Regjeringspartiene og Ap markerte for øvrig at de var sterke motstandere av at Stortinget stemte over norsk deltakelse. De mener at dette ligger innenfor de fullmakter en regjering har og at det er tilstrekkelig å avklare Stortingets holdning i den lukkede, utvidete utenrikskomiteen.