En dommer skal nå godkjenne eller avvise påtalemyndighetens begjæring, som kommer en måned før valget på ny nasjonalforsamling i Italia.

Berlusconi mistenkes for å ha betalt 600.000 dollar til den britiske advokaten David Mills i 1997 for at han skulle vitne til fordel for Berlusconi i en korrupsjonssak som begynte året etter.

Det kan komme til å ta flere måneder før dommeren bestemmer seg for om Berlusconi og Mills skal tiltales.