Den nye finanskjempen blir eurosonens største bank.

Begge styrene har godkjent at Unicredit kjøper opp rivalen. Banken beholder navnet Unicredit og vil få en markedsverdi på rundt 100 milliarder euro, mens antall kunder vil ligge på rundt 40 millioner.

Rangert etter markedsverdi blir banken verdens femte største og den nest største i Europa etter britiske HSBC.

Forholdene har ligget til rette for en fusjon etter at den italienske sentralbanken i fjor liberaliserte reglene for sammenslåinger.