STEIN VIKSVEEN Brussel

Både den nåværende italienske utenriksministeren Lamberto Dini og den tidligere britiske utenriksministeren Douglas Hurd kan ifølge den italienske avisen La Repubblica være innblandet i affæren. Kontant betaling I juni 1997 kjøpte Telecom Italia 29 prosent av Telecom Serbia for omregnet ca. 3,9 milliarder kroner. Milan Beko, daværende serbisk minister for privatisering, kom ens ærend til Roma for å hente pengene. Størstedelen av summen skal utrolig nok ha blitt utbetalt kontant.Kort tid senere kjøpte det greske teleselskapet en aksjepakke på 20 prosent i Telecom Serbia for ca. 2,6 milliarder kroner. Dermed kunne Milosevic-regimet i løpet av kort tid innkassere 6,5 milliarder kroner. Hvitvasket smøring For at oppkjøpet skulle komme i stand fikk Telecom Italia hjelp fra det italienske utenriksdepartementet. Diplomater og sjefene i det italienske selskapet skal i den anledning ha tilbudt Milosevic tre prosent av kjøpesummen i smøring. Den serbiske diktatoren skal angivelig ha forlangt det dobbelte, men fikk ikke kjøperne med på det. De ca. 140 millionene som Milosevic fikk under bordet, skal angivelig ha blitt hvitvasket av det britiske selskapet Natwest Markets, der den tidligere britiske utenriksministeren Douglas Hurd er en av eierne. Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende