Vittorio Emanuele, sønn av Italias siste konge Umberto II, er ventet til Napoli lørdag sammen med sin kone og parets sønn. Familien tilhører huset Savoia, som var Italias statsoverhoder inntil kong Umberto II sa fra seg tronen i 1946.

Kongehuset var da svært upopulært, etter at de kongelige hadde støttet fascistlederen Benito Mussolini og hans diktatur. Derfor ble det også innført et reiseforbud, som sto ved lag i 46 år, inntil det formelt ble opphevet i juni i fjor.

Mange italienere var den gang svært skuffet over at kongefamilien ikke straks grep sjansen til å besøke hjemlandet. De kongelige nøyde seg med en lynvisitt i Vatikanet i desember i fjor, der de ble tatt imot i audiens av pave Johannes Paul II.

Den tidligere kongefamilien lever i dag i eksil i Sveits. Vittorio Emanuele og hans familie har likevel flere ganger sagt at de gjerne vil slå seg ned i sitt gamle hjemland når tiden er moden for det.

(NTB)