Under valget i 2006 hadde 52,2 prosent av de stemmeberettigede gjort sin borgerplikt midtveis i valget, opplyser innenriksdepartementet i Italia. Dermed kan det se ut til at valgdeltakelsen blir lavere denne gangen.

Valglokalene skulle holde åpent fra klokken 8 til 22 søndag og fra klokken 7 til 15 mandag, og dermed får velgerne i alt 22 timer på seg til å avgi stemme.