Alle passasjerer som mistenkes å være smittet vil bli satt i karantene.

Tiltaket betyr at den italienske regjeringen bryter med praksisen i andre EU-land. På et møte tidligere i uken ble et italiensk forslag om å innføre obligatoriske virustester i hele EU nedstemt av representanter for andre europeiske land.

Helseministeren i Italia sier det er hensynet til landets store andel eldre mennesker som er bakgrunnen for innføringen av testene.

Den alvorlige luftveisinfeksjonen har mye høyere dødelighet blant personer over 60 år enn blant andre befolkningsgrupper.

(NTB)