Kuvvet Atakan er professor i seismologi ved Jordskjelvstasjonen i Bergen, tilknyttet institutt for geovitenskap ved Universitetet. Han avviser at det er noen global økning i antall jordskjelv. At vi den siste tiden har opplevd tre jordskjelv, i Algerie, Japan og Tyrkia, er innenfor normalen — omtrent 20 jordskjelv med styrke over 7 på Richters skala hvert år.

Mye folk - mye oppstuss

— I år har vi hatt tre større jordskjelv i områder der det bor mye folk. Det gir mye medieoppmerksomhet. Tilfeldigvis skjedde de tre - som er helt uavhengige av hverandre - i samme tidsrom. Og det er nok grunnen til at det kan oppstå en følelse av økt jordskjelvaktivitet. Alle kjenner til jordskjelvet i Japan, spesielt fordi statsminister Bondevik var i nærheten. Få vet om at det samme dag som jordskjelvet i Japan var et like kraftig i Indonesia. Men for oss seismologer er de to like viktige som forskningsobjekter.

— Er det regionale variasjoner?

— Ja, det ser ut til at Den nordanatoliske forkastningen, som går gjennom Tyrkia, er nokså aktiv - eller rettere sagt, den har vært det siden 1939. Da startet et stort jordskjelv i Øst-Tyrkia en serie skjelv som har forflyttet seg vestover i landet og antakelig er knyttet til hverandre.

Det er slik at spenninger som oppstår i jordskorpen etter et jordskjelv kan trigge et nytt skjelv, men det kan ta tid før det kommer. I denne perioden på vel seksti år har det forekommet syv jordskjelv med en styrke på over syv på Richters skala i denne forkastningen. I tillegg kommer altså årets. Her ser det ut til at forkastningen er inne i en urolig periode.

Når vil det skje?

— Og derfor frykter dere et stort skjelv i nærheten av Istanbul?

— De beregninger vi har gjort tyder på at det neste store jordskjelvet i Tyrkia kommer i Marmarahavet sør for Istanbul. Det vil ha dramatiske virkninger i timillionersbyen. Vi har dokumentasjon for store jordskjelv i tidligere tider i Istanbul, og spenningene er nå antakelig byget opp på en slik måte at de kan utløse et større jordskjelv i dette området. Dette kan komme til å skje i løpet av de kommende tretti år, sier Kuvvet Atakan.

Jordskjelvstasjonen i Bergen deltar i EU-prosjekt som blant annet kartlegger hva som kan skje hvis et jordskjelv rammer Istanbul.

— Dette gjelder både hva slags type rystelser som kan oppstå og hvilke konsekvenser de kan få. Dette er en hjelp til myndighetene, slik at de både kan prøve å forebygge skader og lage planer for hva de skal gjøre etter et skjelv. Vi vet jo for eksempel at det er et stort problem med bygningsmassen i Istanbul. Regelverket er i orden, problemet er at de ikke følges. Det bor tross alt ti millioner mennesker her, og byen vokser fort. Behovet for boliger er stort.

Poenget er at man må forberede seg på denne situasjonen. Vi vet at jordskjelvet kommer, men det er umulig å si når.

Storbyer i faresonen

— Hvilke andre områder er spesielt utsatt for jordskjelv?

— California er vel det mest kjente, spesielt på grunn av det store jordskjelvet i 1906. Det vil sannsynligvis komme et nytt kraftig i San Fransico. Men igjen, vi aner ikke når. Tokyo ble rammet av et kraftig skjelv i 1923 - nå har det gått lang tid, og risikoen for et nytt er absolutt til stede.

Mexico City er sterkt utsatt. Her er det spesielle forhold, fordi forkastningen går ute i havet utenfor, men et skjelv vil ramme den enorme byen kraftig likevel. Det er beregnet at et jordskjelv her vil føre til store ødeleggelser. Hele Sentral-Amerika har denne spesielle situasjonen - jordskjelvsone langs kysten, og de store byene ved sjøen er i faresonen. Chile er også veldig utsatt. Det var forresten her at det sterkeste registrerte jordskjelvet noensinne fant sted, i 1960. Det målte 9,5 på Richters skala.

Ellers går det en enorm jordskjelvsone i Stillehavet, fra Japan til Filippinene. Mindre kjent - det finnes nesten ikke mennesker der - er sonen som går gjennom Himalaya-fjellene fordi jordskorpen under India presses mot den i Kina. I Europa er det en sone i Middelhavet. Tyrkia, Hellas, Italia, Sør-Spania og Nord-Afrika er det utsatte områdene. Lenger nord i Europa er forkastningen langt til havs, og jordskjelv vil derfor ikke ha store konsekvenser på land, sier Atakan.

NESTE SKJELV: - Beregninger vi har gjort tyder på at det neste store jordskjelvet i Tyrkia kommer i Marmarahavet sør for Istanbul, sier Kuvvet Atakan, som er professor i seismologi ved Jordskjelvstasjonen i Bergen. Han er selv opprinnelig fra Ankara i Tyrkia.