Israelerne foretok 150 arrestasjoner i løpet av de 36 timene som Hebron var gjenokkupert, inkludert 52 etterlyste "terrorister", het det i en erklæring fra hæren. I tillegg ble eksplosiver, bomber og våpenlagre beslaglagt.

Palestinske sikkerhetsstyrker opplyste at ni palestinere ble drept, blant dem to militante og tre medlemmer av sikkerhetsstyrkene.

Gjenokkuperingen av Hebron ble innledet tidlig mandag morgen, dagen etter at fire mennesker, inkludert en fem år gammel jente, ble drept av væpnede palestinere som tok seg inn i den jødiske bosettingen Adona i nærheten av Hebron.

(NTB)