Grensevaktene omringet sammen med politi husene der to familier har forskanset seg.

Flere titall unge, ultranasjonalistiske jøder som støtter familiene, var kommet til de to husene i den urolige byen på Vestbredden for å motsette seg utkastelsene. Noen av dem kastet stein og andre ting mot soldatene fra et hustak. Tre av ekstremistene skal ha blitt skadd i sammenstøtene, og en soldat ble skadd da han ble truffet i hodet av en stein.

Bosetterne ble satt på en buss og kjørt ut av området, men en av lederne lovet å komme tilbake.

Et antall israelske soldater som på forhånd hadde nektet å være med på å kaste ut bosetterne, ble mandag dømt til 28 dagers kakebu av en israelsk militærdomstol. Soldatene ble også fjernet fra framtidige kampoppdrag.

Soldatene nektet etter at et rabbinerråd som representerer bosetterne på Vestbredden nylig kom med en kjennelse der de forbyr israelske soldater å aksjonere mot jødiske bosettere.

Hebron har historisk vært både en jødisk og palestinsk by, og i Oslo-avtalen ble den delt i et israelsk-kontrollert område og et selvstyrt, palestinsk område. Noen hundre jødiske bosettere holder hardnakket fast ved å fortsette å bo i byen i bygninger de mener har tilhørt jøder lang tilbake i tid. De beskyttes av et stort antall israelske soldater.