Denne gang er det ikke mot Hamas-styret i Gaza, men mot hverandre. Valgkampen til det israelske parlament Knesset har pågått lenge og kampen mot Hamas har satt sine spor i striden om plassene i Knesset.

Barak på offensiven

Israelerne liker politikere som viser handlekraft i kampen mot deres fiender, og ifølge analytikere er det en av forklaringene på at Israels forsvarsminister Ehud Barak fra Arbeiderpartiet er blitt mer populær etter offensiven mot Hamas. Ved årsskiftet mente 53 prosent i en meningsmåling at Barak gjorde jobben godt, dette økte til 70 prosent i en måling 14. januar.

Barak har hatt en fremtredende posisjon i kampene mot Hamas, idet han som øverste leder for forsvaret har hatt kom-mandoen over de israelske soldater i Gaza. Barak har hele tiden vært bakerst i meningsmålingene i forhold til de to øvrige toppkandidater, Kadimas leder Tzipi Livni og Likud-lederen Benjamin Netanyahu – og det har selv ikke en krig mot Hamas ikke kunnet forandre. En joker i spillet kan være russisk-fødte Avigdor Lieberman som leder det mindre, ekstreme partiet Yisrael Beiteinyu, som først og fremst retter seg mot russiske invandrere til Israel. Ikke alle av dem er jøder.

Netanyahu leder

Opposisjonslederen Benjamin Netanyahu har ligget først på meningsmålingene det siste året, med Tzipi Livni i hælene. Og selv om den høyreorienterte Netanyahu har stått på sidelinjen, mens Barak som forsvarsminister og Livni som uten-riksminister har tatt beslutningene i of-fensiven mot Hamas, beholder Netanyahu stadig sin ledelse.

Tzipi Livni har inntil videre ikke fått mye igjen for kampene mot Hamas på popularitetsfronten. Hun sto for den diplomatiske del av kampene, og har fått voldsom kritikk for at hun ikke dro til New York for å hindre FNs sikkerhetsråd i å stemme over en resolusjon som la opp til øyeblikkelig våpenhvile. Dessuten har hun vært overskygget av den tidligere Kadima-leder, Ehud Olmert, som fungerte som statsminister og har styrt kampen sammen med Barak.

Vunnet tilbake

Olmert, som ellers så ut til å gå av som en av Israels mest upopulære statsminis-tere på grunn av korrupsjonsmistanker og dårlig håndtering av krigen mot Hizbollah i 2006, har vunnet en del av befolkningen tilbake. Han har ifølge israelske medier vært den person i den øverste politiske ledelse som har talt for å fortsette lengst tid mot Hamas. Dette har tiltalt israelerne som lenge har etterspurt handlekraft fra regjeringen mot Hamas-raketter. Olmert kan om et par uker tre tilbake som ham som kjempet mot Hamas, i stedet for å være ham som kun gikk på grunn av de vedvarende korrupsjonsmistanker. Analytikere vurderer at krigen mot Hamas vil skape et grunnlag for Olmert, så han kan få et comeback. Men det blir først senere.

Kamp mellom tre

Kampen står altså mellom Livni, Netanyahu og Barak. Selv om Netanyahu klokt sto bak regjeringen i kampene mot Hamas, var våpenhvilen ikke mange dager gammel før han sa at Hamas ville ha vært ødelagt helt hvis han hadde styrt kampene.

Barak fortsatte i sitt spor med å nedtone Tzipi Livnis rolle i kampene mot Hamas ved å si at hun gjorde det «utmerket». En beskrivelse som av noen tolkes som indirekte kritikk.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

TRE STORE OG EN UTFORDRER:Lieberman, Barak, Netanyahu og Livni.
REUTERS