Like før våpenhvilen trådte i kraft klokka 7.00 (norsk tid) slapp det israelske luftvåpenet flygeblader over Beirut. De inneholdt beskjed om at Israel kom til å svare på ethvert nytt angrep. På lappene sto det også at Hizbollah og gruppens syriske og iranske «herrer» har skylden for ødeleggelsene i Libanon.

Også i krigssonene øst og sør i landet ble de israelske krigsflyene borte fra himmelen, mens de fortsatt ble observert over de sørlige havnebyene Saida og Tyr.