Hensikten med angrepet var å gi myndighetene i Damaskus en klar beskjed om ikke å forsyne Hizbollah-geriljaen i Libanon med flere våpen.