THOMAS HEINE

Mer alvorlig blir det når også det amerikanske utenriksdepartementet uttrykker sin bekymring. Og når så en av de mest innflytelsesrike jødiske lobbygruppene i USA, the Anti-Defamation League (ADL), istemmer kritikken, vekker det for alvor oppsikt i (Vest) Jerusalem.

Det handler om en israelsk lov som utelukker palestinere fra oppholdstillatelse og statsborgerskap i Israel, selv om de gifter seg med israelere. Etter en stormfull debatt ble loven — som gjelder «innbyggere i Judea, Samaria og Gaza, eksklusive jødiske bosettinger» - i forrige uke vedtatt av det israelske parlamentet, Knesset, med 53 mot 25 stemmer.

Formålet med loven er å bremse den økende innvandringen av spesielt palestinske menn fra de okkuperte områdene som gifter seg med palestinske kvinner som bor i selve Israel og er israelske statsborgere.

Denne trafikken, som for alvor skjøt fart etter Oslo-prosessen, bekymrer det jødiske flertallet. Dels på grunn av terrorrisikoen - ifølge den israelske etterretningstjeneste Shin Bet er 19 terrorangrep med i alt 87 dødsofre gjennomført av familiegjenforente palestinere. Dels fordi den ikke-jødiske andel av befolkningen vokser.

Palestinere med israelsk statsborgerskap, også kaldt israelske arabere, utgjør i dag ca. 1,3 millioner eller 20 prosent av befolkningen i Israel. Det er folk som valgte å bli i den nye staten Israel etter krigen 1948-49, og deres etterkommere. Andelen stiger raskt på grunn av palestinernes høye fødselstall, som bare delvis kan matche jødisk innvandring og de ultra-ortodokse jødenes like høye fødselstall.

Israelske og internationale menneskerettighetsorganisasjoner har kalt den nye loven rasistisk, EUs Israel-ambassadør har betegnet den som diskriminerende, USAs utenriksdepartement har bebudet en nærmere granskning av loven, og Israels konservative parlamentsleder, Reuven Rivlin, kjent som en nær alliert av statsminister Ariel Sharon, har uttrykt sin skepsis over loven. Men de mest hevete øyenbryn vekker kritikken fra Anti-Defamation League, som normalt fremstår som mer pro-israelsk enn Israels egen regjering.

«Vi håper at Knesset vil revurdere loven når den utløper om et år, og finne andre metoder for å sikre Israels sikkerhetsbehov,» heter det i en erklæring fra ADL-direktør Abraham Foxman.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende