Den israelske hæren har tidligere brukt palestinere som levende skjold når de skal pågripe ytterliggående palestinere ved deres skjulesteder. I noen tilfeller har sivile blitt drept i kryssilden.

Høyesterett hadde midlertidig forbudt dette i august 2002, etter reaksjoner fra menneskerettsorganisasjoner. Etter det midlertidige forbudet brukte hæren bare palestinere som uttrykkelig hadde gått med på det, og hvis deres liv ikke ble satt i fare. Nå har høyesterett også forbudt denne praksisen.