Det hevder de palestinske selvstyremyndighetene.

— Nå dreper den israelske regjeringen både trær og mennesker, sa den palestinske landbruksministeren, Hikmat Zeid, onsdag.

Israelske soldater og jødiske bosettere skal stå bak ødeleggelsen av trær i palestinske områder. Opprivingen skal ha pågått parallelt med de siste månedenes voldsomme uroligheter i området.

Militæret i Israel hadde ingen umiddelbar kommentar til utspillet fra landbruksminister Zeid, men har tidligere opplyst at de har revet opp trær som kunne tjene som dekning for palestinske angripere.

En israelsk miljøorganisasjon uttrykte onsdag bekymring over rapporten, og sa at israelske sikkerhetshensyn ikke rettferdiggjør oppriving av trær.

I israelsk tradisjon har planting av trær hatt en sterk symbolsk betydning i arbeidet med å få "ørkenen til å blomstre".NTB