70 prosent av israelerne tror ikke Sharon vil greie å stanse volden. Det er 29 prosentpoeng flere enn ved forrige måling.

Også generelt har troen på Sharon falt. 49 prosent er fornøyd i det store og hele, men det er 10 prosentpoeng færre enn ved forrige måling. Andelen misfornøyde var opp 11 prosentpoeng til 42.