– Vi ønsker 3.000 til 3.500 soldater på plass i løpet at ti dager til to uker, for å stabilisere våpenstillstanden, sier Hedi Annabi, FNs visegeneralsekretær for fredsbevarende operasjoner.

– De første skrittene kan bli tatt fort dersom det er politisk vilje til det, legger han til.

I løpet av ti dager regner Israel med å ha trukket ut alle sine soldater, ifølge den israelske forsvarssjefen Dan Halutz. Den raske retretten skyldes frykt for at soldatene blir lettere mål for angrep fra Hizbollah-militsen jo lenger de oppholder seg i Libanon.

Nøler

Dermed må FN raskere inn enn tidligere antatt, men de viktige spørsmålene om hvordan den nye styrken skal se ut, hvem som skal bidra og med hvor mye, gjenstår fortsatt. Kilder i FN sier de frykter at medlemslandene ikke greier å stable på beina en stor nok styrke i tide.

Frankrike skal trolig lede styrken. Flere land har sagt seg interesserte i å bidra med soldater, men venter på at Frankrike skal ta første skritt. Og Frankrike nøler, før de vet at andre vil følge etter, oppsummerer en FN-kilde.

Ønsker avklaring

Rundt 40 land møtes i FN-hovedkvarteret torsdag for å få bli informert om detaljene i operasjonsplanene, og dermed få bedre grunnlag for å avgjøre om de skal bidra til styrken.

Norge er blant landene som i utgangspunktet har sagt seg positiv til å delta i FN-styrken. Men forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier det er helt nødvendig først å få avklart hva slags oppgaver styrken skal ha og hvilke behov FN har.

– Regler for maktbruk ønsker vi også avklart fordi vi er svært opptatt av soldatenes sikkerhet, sier forsvarsministeren.

Robust mandat

FNs sikkerhetsråd har gitt grønt lys for en FN-styrke på inntil 15.000 mann, som i samarbeid med Libanons hær skal ta kontroll over Sør-Libanon etter hvert som de israelske styrkene trekker seg ut.

Området har de siste seks årene vært kontrollert av Hizbollah.

Den nye FN-styrken får et mer robust mandat enn den nåværende UNIFIL-styrken i Sør-Libanon, som med sine snaut 2.000 soldater først og fremst har vært en observatørstyrke.

Ikke avvæpning

Men Libanons hær tar ikke mål av seg til å avvæpne Hizbollah, slik det kreves i en FN-resolusjon fra 2004, sier Libanons forsvarsminister Elias al-Murr. De satser heller på å komme til en avtale, eller forståelse, med Hizbollah på fredelig vis.

Frankrikes utenriksminister Philippe Douste-Blazy sier at franske soldater heller ikke vil prøve å avvæpne Hizbollah.