Beslutningen ble tatt etter at Israels statsminister Ehud Olmert og den palestinske presidenten Mahmoud Abbas møttes for samtaler lørdag.

— Pengene er ment som humanitær støtte til det palestinske folket som lider, blant annet, på grunn av den mislykkede framgangsmåten til regjeringen deres, som ikke er en del av Verdenssamfunnet, sier Olmert.

Det vil fortsatt kunne gå flere uker før pengene overføres, opplyser israelske tjenestemenn søndag. Den israelske regjeringen ønsker å forsikre seg om at pengene ikke vil komme den Hamas-ledede regjeringen til gode.