– Det faktum at Israel har atomvåpen utgjør den farligste strategiske trusselen mot sikkerheten i Golf-området på kort og mellomlang sikt, sa den saudiarabiske etterretningssjefen, prins Muqrin bin Abdul Aziz på en konferanse i Manama i Bahrain.

– Det har medført at visse land i regionen nå tar del i kappløpet om atomvåpen, slik vi nå ser, sa han videre, uten å nevne Iran ved navn.

Vesten mistenker Iran for å forsøke å utvikle atomvåpen, noe Iran selv benekter. Det er en utbredt oppfatning at Israel for lengst har bygd opp et betydelig arsenal av atomvåpen, men Israel selv har verken bekreftet eller benektet dette.