Raseringsoperasjonen varte hele natten, og de 12 bulldoserne ble eskortert av panserkjøretøyer og infanteriavdelinger. En FN-representant opplyste at 45 bygninger ble jevnet med jorden, men beboerne i området sa at 50 hus ble lagt i grus.

Den israelske hæren opplyste at bygningene, som ligger helt inntil grensen mellom Gaza og Egypt, var blitt brukt av palestinske snikskyttere.

Beboerne ble ikke varslet på forhånd, men klarte å komme seg ut før boligene ble ødelagt.

— Jeg lå og sov, og sønnen min ba meg stå opp, sier en kvinne som ble hjemløs etter den militære operasjonen.

— Han ropte at bulldoserne var på vei. Jeg fikk tak i døtrene mine, og vi løp ut. (NTB)