– Vi har funnet ut at statsbudsjettet for 2008 inkluderer 48 millioner shekel (drøye 68 millioner kroner) til byggingen av 250 boliger i Maale Adumim-bosetningen og ytterligere 50 millioner til bygging av 500 hus i Har Homa, sier Yariv Oppenheimer, talsmann for den israelske fredsbevegelsen.

Har Homa ligger i utkanten av Jerusalem, og israelske myndigheter mener området kan bygges ut ettersom det ligger innenfor deler av Øst-Jerusalem som ble annektert etter krigen i 1967. Verdenssamfunnet har på sin side ikke anerkjent annekteringen, og palestinerne gjør krav på Øst-Jerusalem som hovedstad i en framtidig palestinsk stat.

Israel la tidligere i uken planene om en ny bosetning i Atarot-området øst for Jerusalem på hylla, noe USAs utenriksminister Condoleezza Rice omtalte som et skritt i riktig retning med tanke på fredsforhandlingene med palestinerne som nylig ble satt i gang igjen.

Palestinske ledere har tidligere gjort det klart at muligheten for nye fredsforhandlinger med israelerne avhenger av at all bosetningsvirksomhet blir stanset. Dette kravet er også nedfelt i det såkalte veikartet for fred i Midtøsten.