Avtalen innebærer utplassering av egyptiske grensevakter sør på Gazastripen, og ble klar etter at Egypt hadde lovet å ikke forsyne de palestinske selvstyremyndighetene med våpen. Grenseavtalen skal nå formelt godkjennes av den israelske regjeringen og nasjonalforsamlingen, før den endelig kan undertegnes av representanter for de to landene.

Lette våpen

De egyptiske grensevaktene får bare bære lette håndvåpen, og får som hovedoppgave å forhindre våpensmugling fra Egypt til Gazastripen.

Ifølge israelsk radio er avtalen svært lik fredsavtalen som Israel og Egypt undertegnet i 1979, som blant annet tar til orde for demilitarisering av Sinaihalvøya.

Egyptiske talsmenn opplyser at det i første omgang vil dreie seg om 750 grensevakter, som vil være på plass straks de israelske soldatene forlater Gazastripen.

Grensestrekningen de skal patruljere er 12 kilometer lang, og omtales som Filadelfia-korridoren. Israelske styrker har gradvis utvidet korridoren de siste årene, ved å jevne palestinske bolighus i Rafah-området med jorda.

Abbas i Kairo

Palestinernes president Mahmoud Abbas krysset tirsdag selv grensen i Rafah, for å orientere sin egyptiske kollega Hosni Mubarak om den israelske tilbaketrekkingen.

De siste israelske bosetterne ble jaget ut fra Gazastripen mandag, og israelske gravemaskiner har siden rullet inn i de 21 forlatte bosettingene for å rive bosetternes tidligere boliger.

Rafah vil bli palestinernes første grenseovergang til omverdenen, og får stor symbolsk betydning all den tid Israel kontrollerer all annen ferdsel inn og ut fra Gazastripen, samt fra Vestbredden til nabolandene.