Kasernen huser 400 libanesiske soldater og politifolk.

— Styrker fra den israelske hæren gikk inn i kasernene og har tatt kontroll over bygningen, sier kildene. Ifølge en offiser har 200 soldater gått inn i bygningen. Tidligere på dagen gjennomsøkte 50 soldater kasernen på jakt etter raketter, men de skal ha forlatt stedet uten å ha funnet noe.

Libanons innenriksdepartement har bekreftet opplysningene og fremholder at den israelske hæren har tatt «400 libanesiske politimenn og sivile som gisler».

Marjayoun er en hovedsakelig kristen by og fungerte tidligere som hovedkvarter for den kristne SLA-militsen fram til Israel trakk sine styrker ut av Libanon i år 2000.