Regjeringen i Jerusalem ønsker at en resolusjon fra FNs sikkerhetsråd skal inneholde en formulering om at alle våpenleveranser til Hizbollah-geriljaen må stanses. Israel vil at regjeringen i Beirut uttrykkelig skal gjøres ansvarlig for dette, sa diplomater mandag.

Ifølge den israelske avisen Haaretz ønsker Israel også et internasjonalt forbud mot eksport av våpen til de militante islamistene i Libanon. Landet vil ikke nøye seg med krav om at en slik embargo må komme på plass en gang i framtiden.

Forslaget til FN-resolusjon som nå drøftes i New York, inneholder et slikt ikke-tidfestet krav. Israelerne mener utkastet dermed blir alt for vagt og uforpliktende, og de ønsker også at alle henvisninger til «Israels offensive militæroperasjoner i Libanon» skal fjernes.

Israel hevder selv at den snart fire uker lange operasjonen er et defensivt tiltak, som svar på Hizbollahs angrep. Israelerne ønsker, ifølge Haaretz, også å gi FN-styrken UNIFIL utvidede fullmakter til ¨å overvåke trafikk over grensen mellom Libanon og Israel.