Israel skylder palestinerne tre milliarder kroner i skatt, skriver den israelske avisen Ha'aretz mandag.

Avtalen som er meklet frem av USA binder Israel til å utbetale månedlige beløp til de palestinske selvstyremyndighetene (PA). Det kommer ikke fram hvor store beløp det er snakk om. Israel overførte nylig 200 millioner kroner til palestinerne.

Pengene blir direkte ført over på kontoen til den palestinske finansministeren Salim Fayyad på betingelse av at kontoen overvåkes av amerikanske regnskapsførere.

Finansminister Fayyad uttalte i et intervju med den palestinske avisen Al-Quds at PA er bankerott og ikke engang har penger til å betale lønn til sine ansatte.

(NTB)