B'Tselem viser til opplysninger fra israelske kilder, og opplyser at disse tyder på at det benyttes tortur under avhørene av palestinske fanger i Ofer-forlegningen.

En av torturmetodene som benyttes er å brekke fangenes tær, opplyser B'Tselem i en kunngjøring.

Den internasjonalt anerkjente menneskerettighetsorganisasjonen kjenner ikke omfanget av torturen, men sier at opplysningene ikke tyder på at det dreier seg om isolerte hendelser.

B'Tselem reagerer også sterkt på at de palestinske fangene nektes tilgang til advokat, og slår fast at dette er i strid med israelsk lov som slår fast at isolasjon bare kan benyttes i individuelle og begrunnede tilfeller.

B'Tselem går nå til sammen med andre israelske menneskerettighetsorganisasjoner som HaMoked, Association for Civ il Rights og Physicians for Human Rights til israelsk høyesterett, og krever øyeblikkelig stans i bruken av tortur mot palestinske fanger.

Organisasjonene krever også at både advokater og menneskerettsarbeidere straks må få tilgang til fangene.

Israel har tatt om lag 1.500 palestinske fanger under okkupasjonen av seks palestinske byer på Vestbredden den siste uken.

(NTB)