CATHRINE KRANE HANSEN

Gro Faye-Hansen Wenske har alltid bibelen parat. Med den guider hun nordmenn rundt i Israel. Og i den finner hun argumenter for at hun, som en kristen, skal støtte jødene. Det gjør også Gunnstein Nes, tømrer fra Bildøy og styreleder i «Ordet og Israel».

De to er nokså typiske for Israel-vennene i Norge som har organisert seg i mange forskjellige foreninger, men som stort sett henter sitt Israel-engasjement fra bibelen. Et flertall av medlemmene fikk venneskapet med Israel i dåpspresang. De vokste opp med fortellinger om Guds utvalgte folk og fikk høre at de som støttet jødene ville oppnå mer enn stjerner i søndagsskolekortet. For det står i bibelen at den som taler vel om Israel også vil bli velsignet.

**Les mer:

– Langt færre Israel-venner**

Mange forsvarere borte

Det strides blant kristne i hvor stor grad man skal ta dette med Guds utvalgte på alvor, og det finnes også ikke-troende Israel-venner i Norge. Uansett motivasjon for engasjementet: når kampene hardner til mellom israelere og palestinere, synes det som om engasjement og medlemstall øker både hos Israelvennene og i Palestinakomiteen.

I et litt større historisk perspektiv har Israel mistet mange norske forsvarere. Det merkes blant annet hos Israels venner på Stortinget og i retorikken til Den norske kirke. Men på det frikirkelige grasrotnivå lever engasjementet for «Hjelp jødene hjem», «Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem», «Mosaisk kvinneforening», «Den norske Israelmisjonen» og et dusin andre organisasjoner i kategorien Israelvenner.

Israels bestevenninne

Gro Faye-Hansen Wenske kom innom Bergens Tidende da hun nylig besøkte Vestlandet for å fortelle om forholdene i Israel. Med seg hadde hun den en godt brukt utgave av bibelen og flere ferske nummer av bladet «Israels røst», der hun selv er redaktør.

I over 45 år har hun bodd i den israelske havnebyen Haifa. Dit kom hun fordi hennes far etablerte en skandinavisk sjømannskirke der i 1949. Nesten hele sitt yrkesaktive liv har hun jobbet i og for denne kirken.

— Min far, Per Faye-Hansen, oppdaget at det var mange norske sjømenn da han var i området før annen verdenskrig. Far ble imidlertid uglesett av Den norske kirke fordi han blandet politikk og profeti, så han dannet en egen skandinavisk kirke. Den fikk sjømannsmisjonens velsignelse, men ikke penger. Men vi serverer også vafler, sier Gro Wenske.

I dag er det ikke så mange norske båter i israelske kystbyer, men sjømannskirken viser fortsatt sjøfolk og andre rundt i Israel med bibelen som guidebok.

Wenske siterer ofte fra bibelen og forteller at hennes far forutså alle krigene i området nettopp ved hjelp av den. Et smykke med jødestjernen glitrer over blusen mens hun snakker seg varm om sine venner i Haifa.

- Palestina mot bibelen

— Vi jobber mye for å bedre kontakten mellom jøder, kristne og arabere. Det bor 30.000 arabere i Haifa. 20.000 av dem er kristne og 10.000 er muslimer. Jeg opplever at mange av muslimene er redde for å si hva de mener. Dessuten holder de med dem de tror er sterkest, og nå er det Hamas.

I likhet med mange Israel-venner mener Wenske at norsk media flyter over av argumenter mot det Israel gjør, uten å forklare hvorfor Israel går til angrep. Hun synes israelernes frykt for Hamas-rakettene burde kommet bedre frem.

 • Det sies at rakettene ikke er effektive fordi de ikke tar så mange liv, men de klarer jo å ødelegge hus! Få sivile israelere blir drept fordi de er flinke til å gjemme seg. Kun skoler som har bomberom holdes åpne.
 • Palestinerne på Gaza har vel ikke hatt så mange steder å gjemme seg?
 • Hamas gjemmer jo våpen på skoler! Den dagen araberne elsker sine barn like mye som de hater Israel, vil det bli fred. Ikke før. Det står i bibelen at alle skal vende seg mot Israel, og det er det som skjer nå. En palestinsk stat er også mot bibelens ord. En palestinsk stat er selvmord for Israel, sier Wenske, som dermed går imot den israelske regjeringens syn på tostatsløsning.

Hun tror det kommer en større krig veldig snart.

— Men jeg føler trygghet for jeg vet at Gud beskytter sitt folk og de som følger det. Hvis han ikke gjorde det, hadde jødene vært utryddet for lenge siden. Jeg er overbevist om at Gud er med Israel, forteller den norske israelbeboeren før hun pakker sammen bibelen.

Tømrer med sterk bibeltro

Gunnstein Nes i «Ordet og Israel» tar også utgangspunkt i den hellige skrift når han forsvarer Israel.

 • Vi har to hovedønsker: at de kristne menighetene skal få bibelens syn på Israel og at Israels folk skal få bibelens syn på Messias. Jødene har jo ikke anerkjent at Jesus er Messias, forteller Nes, selv tømrer, akkurat som Josef, faren Jesus vokste opp med.
 • Så dere driver misjonering?
 • Vi er jo ingen politisk bevegelse og legger ikke skjul på at bibelen og dens løfte er viktigst for oss. Vi driver bibelundervisning, profetiske weekender og støtter folk i Israel som trykker bibelen og annen kristen litteratur.

De som støtter «Ordet og Israel» tror fullt og helt på bibelens løfter om at Israels folk den siste tid skal samles.

— Vi opplever bibelen som troverdig og har tro på at det som står der skal gå i oppfyllelse. Men vi har ingen fasitsvar på den pågående politiske konflikten.

 • Hvordan er det å være Israelvenn nå for tiden?
 • Jeg synes det virker som om flere vender seg til oss nå enn før. Blant vanlige folk føler jeg det er større forståelse for at Israel forsvarer seg enn det man får inntrykk av gjennom mediene. Det gjør jo inntrykk når lidelsene rammer sivile palestinere, samtidig kunne ikke israelerne finne seg i å bli terrorisert år etter år, sier Gunnstein Nes.

For Israel uten tro

Morten Fjell Rasmussen er leder i «Med Israel for fred» - MIFF. Han vokste også opp med et sterkt forhold til bibelen og Israel, men den hellige skrift er ikke utgangspunkt for MIFF.

— Til forskjell fra de fleste andre organisasjonene som jobber for Israel har vi ingen kristen formålsparagraf, sier Rasmussen, som til daglig jobber i administrasjonen ved Norsk Lærerakademi i Bergen.

 • Vi jobber mye med å få frem informasjon om Israel og forklare hvorfor israelerne tenker som de gjør. Det er de politiske argumentene som er viktige for oss. I det siste har vi hatt mye fokus på indoktrineringen av palestinske barn via bøker og TV. Vi mener barn bør skjermes for propaganda.
 • Blir israelske barn det?
 • De møter ikke samme fiendebildet. Det har vært en prosess i Israel for å bygge ned fiendebildet og lære å se palestinerne som medmennesker.

Morten Fjell Rasmussen synes det er travelt å være israelvenn for tiden.

— I det siste har vi i større grad enn før fått komme til orde og vi har fått flere medlemmer. Jeg tror medlemsøkningen har sammenheng med at mange mener at det ikke er Israel som har hovedskylden for det som skjer. Man må vende seg i andre retninger for å finne en løsning, sier Rasmussen.

Han synes norsk media fokuserer for mye på okkupasjon og Israels tilbaketrekning og for lite på det palestinske kravet om at alle flyktninger skal få vende hjem.

 • Det vil bli en umulig situasjon for Israel om alle palestinske flyktninger får vende tilbake, mener Morten Fjell Rasmussen, i likhet med de fleste andre Israel-vennene.
 • Men, legger han til, ingen vet bedre enn jødene at det ikke er bra at ett folk får dominere et annet.
TØMRER FOR ISRAEL: - Blant vanlige folk føler jeg det er større forståelse for at Israel forsvarer seg enn det man får inntrykk av gjennom mediene, sier Gunnstein Nes, tømrer fra Bildøy og styreleder i «Ordet og Israel».
Ørjan Deisz
GUDS UTVALGTE: - Jeg føler trygghet for jeg vet at Gud beskytter sitt folk og de som følger det, sier Gro Faye-Hansen Wenske, som bor i den israelske havnebyen Haifa.
Vegar Valde