Som i en episode fra den kalde krigen fløy to russiske militærfly inn i islandsk luftterritorium i april. De to flyene ble avskåret av amerikanske jagerfly fra Keflavik-basen og eskortert ut i internasjonalt område.

Dette skal igjen ha utløst en russisk protest fra Russlands flåtesjef, og Russlands ambassadør på Island sa i en uttalelse at Russland plan er å øke antall militære øvelser i Nord-Atlanteren. -Vi betrakter Russland som en vennligsinnet nabo, men den nåværende situasjonen viser det alminnelige behov for et aktivt luftforsvar på Island, som i andre NATO-stater, sier Sturla Sigurjonsson, direktør for forsvarsavdelingen i Islands utenriksdepartement. Island har ikke noe eget militært forsvar og har i praksis blitt forsvart av USA siden slutten av annen verdenskrig.

(NTB)