Det uttalte Organisasjonen for islamsk konferanse (OIC) lørdag. I en erklæring under avslutningen av et hastemøte for arabiske ministre i Quatar het det at de 56 medlemslandene vil stoppe all politisk kontakt med Israel så lenge aggresjonen og blokaden mot det palestinske folk og deres territorium fortsetter. OIC ba også om at land som har etablert kontakt med Israel som en del av fredsprosessen, avbryter relasjonen.

Tidligere lørdag ba de islamske ministrene om at USA går fort til verks for å stoppe Israels aggresjon mot palestinerne,

OIC vil jobbe for å få i stand et nytt ekstraordinært møte i FNs sikkerhetsråd for å vurdere situasjonen på palestinske territorier. En islamsk ministerkomité skal i nærmeste framtid besøke de fem viktigste landene i Sikkerhetsrådet og EU.

Den palestinske lederen Yasser Arafat kom samtidig med sterk kritikk av FN, og først og fremst USA, for totalt manglende evne til å gjøre noe i forhold til at stadig flere blir drept i de palestinske områdene.

NTB-AFP